Platforma ACEM

Egzamin OSCE | zastrzeżenia

W celu złożenia zastrzeżenia do przebiegu egzaminu OSCE, proszę się zalogować poniżej danymi z systemu ACEM.
In order to submit an objection to the OSCE exam, please log in below as to the ACEM system.

©2023 Uniwersytet Medyczny w Lublinie